ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 1 دقیقه است

    زمان پاسخگویی به تیکت شما بین 1 تا 24 ساعت کاری متغیر است. از صبوری شما متشکریم.

    بسیار خب

    ارسال تیکت

    دسته یا دپارتمان

    مشکل شما در مورد کدام دسته یا دپارتمان است؟