اعتبار سنجی کدملی در جاوا اسکریپت

یکی از مواردی که در برنامه های مختلف با آن روبرو هستیم اعتبار سنجی فرم ها و ورودی ها هست. در این مطلب با اعتبار سنجی کدملی در جاوا اسکریپت در خدمت شما هستیم.

همانطور که میدونید اعتبار سنجی ورودی ها یکی از مواردی برای بهبود کیفیت داده های وارد شده به دیتابیس و جلوگیری از تقلب هست.

یکی از مواردی که نیاز به اعتبار سنجی دارد کد ملی اشخاص هست. در این مطلب تابع آماده اعتبار سنجی کد ملی را برای جاوا اسکریپت آماده کرده ایم

اعتبار سنجی کدملی در جاوا اسکریپت

 

اعتبار سنجی کدملی در جاوا اسکریپت

در ابتدا یک سند html تعریف میکنیم که کد ملی کاربر رو بگیره و با کلیک کردن داده ها رو اعتبار سنجی کنه

<input type="number" placeholder="Enter Your National Code" maxlength="10" id="Your-id" required>
<button onclick="checkcode()">click me!</button>

 

 خوب بعد از این که کاربر کلیک کرد باید فرآِیند اعتبار سنجی طبق کد های ما در جاوا اسکریپت فعال بشه . در input ما باید به یک سری مسائل راجع به کد ملی توجه کنیم ؛

1 ) باید حتما عددی باشد(پس نوع input رو number قرار میدیم)

2 ) باید حتما کاربر یه چیزی رو وارد کنه(require رو اضافه میکنیم

3 ) باید حتما 10 عدد باشد( maxlength رو اضافه میکنیم)

و در آخر باید مشخص کنیم که کدی که کاربر وارد کرده کد ملی هست یا نه ؟ که این قسمت رو هم باید  در حلقه و دستورات شرطی JavaScript اعتبار سنجی کنیم :

function checkcode() {
  var xv = document.getElementById('Your-id').value;
  if (isNaN(xv)) {
    alert("please enter a number !");
  } else if (xv == "") {
    alert("please write a code !")
  } else if (xv.length < 10) {
    alert("your entered code is less than 10!")
  } else {
    var yy = 0;
    var yv = parseInt(yv);
    for (let i = 0; i < xv.length; i++) {
      yv = xv[i] * (xv.length - i);
      yy += yv;
    }
    var x = yy % 11;
    if (x === 0) {
      alert("your code is valid !");
    } else {
      alert("your code is invalid !");
    }
    yy = 0;
  }
}

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

مصطفی

38 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !