نمایش تاریخ ایجاد وبسایت در وردپرس (نمایش تاریخ نصب وردپرس)

جالبه که وردپرس تابعی برای دریافت تاریخ ایجاد سایت ارائه نمی دهد. دانستن زمان راه اندازی سایت می تواند برای انواع کارها مفید باشد. تاریخ کپی رایت و … .  برای نمایش تاریخ ایجاد وبسایت در وردپرس یا به عبارتی نمایش تاریخی که سایت وردپرسی شما برای اولین بار نصب شده است ، یک روش برای انجام آن وجود دارد.

نمایش تاریخ ایجاد وبسایت در وردپرس

نمایش تاریخ ایجاد وبسایت در وردپرس

برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز ، به تاریخی که کاربر پیش فرض (با آیدی = 1) در پایگاه داده ایجاد شده است از این کد استفاده می کنیم:

<?php $date = mysql2date('Y', get_user_option('user_registered', 1)); ?>

بنابراین این قطعه تاریخ ثبت نام اولین کاربر(ادمین) را از طریق تابع get_user_option() می گیرد و سپس آن را از طریق mysql2date() عبور می دهد. نتیجه سالی خواهد بود که کاربر پیش فرض ایجاد شده است ، که از نظر فنی نیز باید همان روزی باشد که اولین بار در وردپرس نصب شد.

نمایش تاریخ ایجاد وبسایت در وردپرس با برچسب زمانی UNIX

یک قطعه کد دیگر برای دریافت تاریخ ایجاد سایت با فرمت برچسب زمانی UNIX:

<?php $date = mysql2date('U', '2018-12-29 9:54:18'); // 1546120458 ?>

ترفند در اینجا استفاده از U به عنوان اولین پارامتر تابع mysql2date() است. خروجی آن مانند “1546120458” خواهد بود.

دریافت تاریخ ایجاد وبسایت در وردپرس بر اساس روز/ماه/سال

در اینجا تاریخ ایجاد را در قالب روز ، ماه ، سال دریافت می کنیم:

<?php $date = mysql2date('l, F j, Y', '2018-12-29 9:54:18'); // Saturday, December 29, 2018 ?>

توجه کنید اولین پارامتر ، l ، F j ، Y به mysql2date() منتقل شد. این قسمت فرمت نمایش تاریخ را تعیین می کند ، در این مورد به عنوان “شنبه ، 29 دسامبر 2018” است. شما می توانید به راحتی با تغییر این قسمت  فرمت مورد نیاز خود را بدست آورید.

پاداش: دریافت تاریخ آخرین مطلب ارسال شده در وردپرس

در اینجا تکنیکی تا حدودی مرتبط است که ممکن است در این زمینه مفید باشد:

<?php $date = get_post_time('U', true); ?>

این قطعه کد برای دریافت تاریخ آخرین ارسال ، از get_post_time() استفاده می کند. همانند مثال های قبلی ، اولین پارامتر را می توان برای خروجی از هر فرمت تاریخ مورد نیاز تنظیم کرد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

مصطفی

38 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !